اخبار

مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی
مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی
به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج فارس تا فتح خرمشهر مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی برگزار می‌گردد. جهت دریافت فایل برنامه ورزشی دانشجویان دختر کلیک کنید جهت دریافت فایل برنامه ورزشی دانشجویان پسر...
همایش ملی زندگی دانشجویی - فرصت ها وآسیب ها
همایش ملی زندگی دانشجویی - فرصت ها وآسیب ها
مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان - اسفند سال ۱۳۹۷
مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان - اسفند سال ۱۳۹۷
برنامه مسابقات دانشجویان پسر برنامه مسابقات دانشجویان دختر
آرشیو خبرها