معرفی و شرح وظایف اداره تغذیه

اداره تغذیه یکی از زیر مجموعه های اداره کل مدیریت دانشجویان است و زیر نظر مستقیم مدیر کل دانشجویی فعالیت می نماید. بدین معنی که کلیه تصمیم گیریها، قوانین و مقررات و نحوه ارائه خدمات از این طریق مدیریت و به اداره امور تغذیه ابلاغ می گردد. اهم فعالیت این اداره سرویس دهی تغذیه ای در سه نوبت صبحانه ، ناهار و شام به عموم دانشجویان دانشگاه است.
اداره تغذیه دانشگاه بر این باور است که نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیکی است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد. احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور می کند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند. تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد وبه تندرستی عمر می انجامد، بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی نیز می گردد. با توجه به اهمیت نقش تغذیه در فرآیند سلامتی، اداره تغذیه به عنوان تامین کننده اصلی نیازهای تغذیه ای دانشجویی در دانشگاه شناخته می شود.

مهندس محمدجواد حیاتی
رئیس اداره تغذیه

شماره تماس: ۳۴۲۷۱۷۶۸-۰۸۳

پست الکترونیک:
mj.hayati [at] razi.ac.ir

سهراب درویشی
معاون اداره تغذیه

شماره تماس: ۳۴۲۷۱۷۶۸-۰۸۳

پست الکترونیک:
 

حمید رستمی
مسئول دبیرخانه و سامانه اتوماسیون تغذیه

شماره تماس: ۳۴۲۷۱۷۶۸-۰۸۳

پست الکترونیک:
 

شرح وظایف اداره تغذیه

برنامه ریزی لازم جهت پخت و پز غذا تحت نظارت مدیرکل دانشجویی، حضور در جلسات مربوطه، کنترل بر عملکرد کمی و کیفی پیمانکار، نظرسنجی از دانشجویان جهت جلب رضایت بیشتر، محاسبه و گزارش آمار غذای پخته و مصرف شده، و کنترل سیستم اتوماسیون در رزرو غذا.

 • سلف سرویس پردیس

  مدیر داخلی سلف سرویس (ناظر): رسول رشیدی

  شماره تلفن:۳۴۲۸۰۹۳۸-۰۸۳

  آدرس:  کرمانشاه، طاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی- پشت کتابخانه مرکزی

 • سلف سرویس مرکزی  (شهید اشرفی)

  مدیر داخلی سلف سرویس (ناظر):  گرشاسب نعمتی

  شماره تلفن:۳۴۲۷۴۶۴۴-۰۸۳

  آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی- مجموعه خوابگاهی شهید اشرفی 

 • سلف سرویس دانشکده علوم اجتماعی (شکرانه)

  مدیر داخلی سلف سرویس (ناظر): علی امجدیان

  شماره تلفن:۳۸۳۶۳۲۰۰-۰۸۳

  آدرس:

  کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-دانشکده علوم اجتماعی

 • سلف سرویس کشاورزی و دانشکده دامپزشکی

  مدیر داخلی سلف سرویس (ناظر):اسحاق کاظمی

  شماره تلفن:۳۸۳۲۴۶۸۰-۰۸۳

   کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی