اداره بهداشت و درمان 

اداره بهداشت ودرمان دانشگاه رازی از سال ۱۳۷۴ شروع به فعالیت نموده است.

مرکز بهداشت و درمان درکنار سایر بخش های معاونت دانشجویی تلاش می کند، عضوی موثر در حفظ و ارتقای سلامت خانواده ی بزرگ دانشگاه رازی باشد و در حال حاضر به عنوان تنها متولی امور بهداشتی ودرمانی درسطح دانشگاه، ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.

اقدامات انجام شده در این اداره همسو با گسترش نیازهای جامعه ی هدف بوده، بر همین اساس و طبق دستورالعمل های موجود خدمات ذیل صورت گرفته:

الف) درمانی :پزشکی، پرستاری و اورژانس، کمیسیون پزشکی

ب) آموزشی:کارگاه‌ها، همایش‌ها، نشست‌های خوابگاهی، انتشارات

ج) بهداشتی :پزشکی ورزشی، بازدیدهای بهداشتی،نظارت بر سمپاشی

د) افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ در دانشگاه رازی

 • پزشک درمانگاه 

  دکتر نرگس السادات یاسینی

  شماره تماس:
  ۳۴۲۷۴۶۱۱-۰۸۳

  پست الکترونیک: nrg_ysn [at] YAHOO.COM
 • کارشناس بهداشت 

  سمیرا محمدی

  شماره تماس:
  ۳۴۲۷۴۶۱۱-۰۸۳

  پست الکترونیک: SAMIRA_۶۲۲۸۶۰ [at] YAHOO.COM
 • مسئول دفتر 

  نسرین بستامی

  شماره تماس:
  ۳۴۲۷۴۶۱۱-۰۸۳

  پست الکترونیک: O.NSRIN۱۳۷۶ [at] YAHOO.COM
 • مسئول اورژانس 

  حشمت الله کریمی

  شماره تماس:-۰۸۳-۳۴۲۷۴۶۱۱


  پست الکترونیک: h.karimi [at] razi.ac.ir