چارت اداری و  وظایف اداره بهداشت و درمان

معرفی


شرح وظایف


رئیس اداره بهداشت و درمان و پزشک معتمد دانشگاه

- نظارت بر حسن اجرای خدمات بهداشتی و درمانی
- ویزیت بیماران و در صورت لزوم ارجاع و پیگیری موارد اورژانسی

پس از پذیرش و ثبت مشخصات در دفتر مراجعه بیماران،بیمار جهت معاینه نزد پزشک فرستاده می شود و پس از بررسی و معاینات لازم در صورت نیاز به خدمات پرستاری به واحد اورژانس ارجاع می گردد.
- بررسی گواهی های مربوط به مرخصی استعلاجی کارکنان و اعضاء هیئت علمی

همکاران محترم برای تایید گواهی استعلاجی، مدارک پزشکی خود را به امور اداری دانشگاه ارائه داده ، و این مدارک جهت اعلام نظر از طریق اتوماسیون اداری به پزشک معتمد دانشگاه اارسال می شود.
- بررسی گواهی های مربوط به حذف پزشکی دانشجویان

با توجه به اینکه بیماری دانشجویان در زمان امتحانات سبب بروز مشکلاتی از جمله عدم حضور در جلسه امتحان می گردد، ضروری است دانشجویان عزیز در زمان امتحانات نکات زیر را مدنظر داشته باشند:
۱)مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در ساعات اداری بجز پنج شنبه و روزهای تعطیل با بکارگیری کلیه امکانات پزشکی وکادر درمانی فعال می باشد.دانشجویان بهتر است درطی این ساعات جهت درمان بیماری خود به این مرکز مراجعه نمایند.
۲)درصورتی که دانشجو نتواند به مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه نماید، لازم است شخصا دراولین فرصت به همراه گواهی استعلاجی وتمام مدارک پزشکی و فرم درخواست حذف پزشکی که ازدانشکده دریافت می کند به این مرکز مراجعه نماید تا امکان بررسی دقیق تر توسط پزشک معتمد دانشگاه جهت تایید بیماری وجود داشته باشد.
۳) درصورتب ستری دربیمارستان دراولین فرصت بعدازترخیص، مدارک پزشکی،برگ پذیرش وخلاصه پرونده ممهور به مهر بیمارستان و برگ حذف پزشکی دانشکده را شخصا جهت بررسی توسط پزشک معتمدبه مرکزبهداشت ودرمان دانشگاه ارائه نمایند.
۴) گواهی استعلاجی ضرورتا نمی تواند دلیلی برای عدم شرکت در امتحان باشد. دربسیاری ازمواردبیماربا مراجعه به پزشک ودرمان بیماری خود می تواند در امتحان شرکت نماید. به همین جهت در دست داشتن گواهی پزشکی به منزله تائید آن نبوده و پزشک معتمد با درنظرگرفتن دلایل پزشکی به بررسی آنها می پردازد.
- بررسی وضعیت سلامت و صدور گواهی سلامت دانشجویان شرکت کننده در تیم های ورزشی دانشگاه

۱.دانشجویانی که به دلایل پزشکی نمی توانند دربخشی ازفعالیت های ورزشی درس تربیت بدنی مشارکت نمایند، لازم است درابتدای ترم با دردست داشتن گواهی پزشک معالج ومدارک پزشکی جهت بررسی ودریافت نظر پزشک معتمد به مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه مراجعه نمایند.
۲.بررسی گواهی سلامت تیم های دانشجویی شرکت کننده درمسابقات ورزشی که با ارائه معرفی نامه ازمدیریت محترم تربیت بدنی صورت می پذیرد.

در ضمن معاونت آموزشی دانشگاه در هر نیم سال تحصیلی  با تعامل با اداره بهداشت شرایط خاص حذف پزشکی را به اطلاع دانشجویان می رساند
-
 بررسی پرونده های کمیسیون موارد خاص از نظر پزشکی

-اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود

متقاضی( دانشجوی جدیدالورود)فرم کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید را در پورتال سازمان امور دانشجویان تکمیل و ثبت نموده و پس از دریافت کد پیگیری و خروجی نتیجه تست و معرفی نامه به آموزش، خارج از سیستم به اداره بهداشت و درمان دانشگاه مربوطه مراجعه می کند و سپس کارنامه سلامت تکمیل شده توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بررسی می شود.بررسی ها شامل ارزیابی های اولیه( اندازه گیری قد، وزن، فشار خون )و بینایی سنجی می باشد . سپس در موارد خاص ارجاع به پزشک برای معاینات پزشکی ودر نهایت در صورت لزومارجاعات تخصصی صورت می گیرد.

 

کارشناس بهداشت محیط

تعریف بهداشت محیط:

بهـداشـت محیـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای بر روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.

ارتقاء سلامت و نقش مؤثر کنترل عوامل محیطی در آن از مباحثی بوده که از گذشته دور سیستمهای بهداشتی و درمانی به دنبال آن بوده اند. لزوم بررسی و شناخت کامل مخاطرات محیطی و در نظر گرفتن تهدیدات سنتی و مدرن هنگامی خود را می نمایاند که بدانیم بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند و حدود ۳۵۰ میلیون نفر از امکانات بهسازی محیط زندگی برخوردار نمی باشند. مسائلی از این قبیل باعث می شود تا اهمیت نقش بهداشت محیط در کنترل بیماریها و ارتقاء سلامت مشخص گردد.

آشنایی با اورژانس بهداشت محیط :

نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در حداقل زمان ممکن، از اهداف مهم و اولیه بهداشت محیط می باشد.


فعالیتهای واحد بهداشت محیط:

۱. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و ...

۲. کنترل آب آشامیدنی از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب و اعلام نتایج به معاونت دانشجویی

۳. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

۴. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعمل های مربوطه؛

۵. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان .

۶. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

۷. بازدید از سراها ، مراکز آموزشی و ....

۸. بازدید و کنترل استخر شنا و حمام های سونا؛

۹. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

۱۰. بازدید از سالن های ورزشی وتشکیل پرونده بهداشتی واعلام به مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

۱۱. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با واحدهای مربوطه؛

۱۲. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

۱۳. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛

۱۴. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و نظارت بر سم پاشی و طعمه گذاری؛توأم با آموزشهای لازم

۱۵. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

۱۶. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای کشوری طبق دستورالعملهای مربوطه

۱۷. بازدید از مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

۱۸. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛

۱۹.اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه ای مربوط به بهداشت محیط؛

۲۰.جمع آوری اطلاعات و آمار سراها و آشپزخانه ها و تکمیل فرمهای مربوطه؛

 

پرستاری و اورژانس

 خدمات پرستاری
شامل تزریقات، پانسمان، سرم تراپی و نوار قلب  و انجام تست رپید... می باشد.
خدمات اورژانس
شامل امدادرسانی به بیماران اورژانسی یا آسیب دیدگان ازحوادث در سطح دانشگاه می باشد که طی تماس تلفنی با مرکز بهداشت، آمبولانس به محل موردنظر اعزام می گردد و اقدامات اولیه اورژانس به عمل می آید.
فرآیند خدمات اورژانس

۱-تماس با مرکز بهداشت مبنی بر وجود بیمار بدحال
۲- اطلاع به آمبولانس جهت اعزام به محل با هماهنگی پزشک
۳-اعزام به محل ،انجام معاینه واقدامات اولیه
۴- انتقال بیمار توسط آمبولانس به مرکز بهداشت دانشگاه و در صورت نیاز به خدمات درمانی مجهزتر با صلاحدید پزشک مرکز،بیمار توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل می گردد.