معرفی و شرح وظایف اداره خوابگاه ها 

اداره امور خوابگاه (سرا) های دانشگاه رازی یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که وظیفه برنامه ریزی؛ نظارت بر نحوه صحیح و ضابطه مند «اسکان»  دانشجویان غیربومی را در کلیه مقاطع تحصیلی برعهده دارد. از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات «نحوه اسکان» دانشجویان خوابگاهی براساس «مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم گردیده این اداره نیز سیاست‌های کلی و چارچوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه‌های خود می‌داند.

 

    

رئیس اداره امور خوابگاه ها ( سراهای دانشجویی
مهندس حبیب الله زمانی
شماره تماس: ۳۴۲۷۷۹۹۴-۰۸۳
پست الکترونیک: h.zamani [at] razi.ac.ir

 

معاون اداره امور خوابگاه ها (سراهای) دانشجویی
نورتاج رضابیگی
شماره تماس: 34274571-083

پست الکترونیکی: rzabyqy.rad@gmail.com
 

مسئول پذیرش خوابگاه ها(خواهران) 
پروانه شاهمرادی
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳

 
مسئول پذیرش خوابگاه ها(برادران) 
سهراب درویشی
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳

 

 

"لیست سراهای دانشجویی دانشگاه رازی"

نام سرا

نوع سرا

نام و نام خانوادگی مسئول

آدرس

مجموعه کوثر

دختران

خانم رضابیگی

باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی -تلفن : 34274571

شهید مفتح

دختران

خانم جمالی

بلوار شهید شیرودی (طاقبستان) - جنب فروشگاه رفاه -تلفن: 34242222

شهید بهشتی

دختران

خانم کیونانی

بلوار شهید بهشتی- باغ نی – جنب دانشگاه آزاد اسلامی-  تلفن: 38246210

حضرت زینب (س)

دختران

خانم هژبری

بزرگراه امام (ره) – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی – تلفن : 38304210

مجموعه شهید اشرفی

پسران

آقای چلیپا

باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی- تلفن: 34277887

شهید مطهری 

پسران

آقای رضایی

بزرگراه امام (ره) – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-  تلفن : 38324898

متاهلین

خانوادگی

آقای چلیپا

باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی- تلفن : 34277887

 

 

 

ویدئو: معرفی اداره خوابگاه ها و سراهای دانشگاه رازی