(راهنمای گام‌به‌گام درمانگران برای کمک به مراجعان) گسترش خود‌- شفقت‌ور

نویسنده: استیون هیز

مترجم: دکتر محسن گل‌محمدیان، دکتر محمود روغنچی، دکتر خدامراد مؤمنی، سروه ویسی

درباره این کتاب:

درمان متمرکز بر شفقت (CFT) یکی از جدید‌ترین درمان‌ها در حوزه روان‌شناسی مثبت-گرا است که نقاط اشتراک زیادی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) دارد. هدف این رویکرد کمک به بهبود هیجانی و روانی افراد به‌وسیله تشویق کردن آنها به مشفق بودن با خودشان و دیگران است. این کتاب جزء اولین کتاب‌های ترجمه شده شفقت‌درمانی در ایران است که مسیری نو را پیش‌روی مشاوران و روان درمانگران قرار می‌دهد.
CFT به تکامل ذهن می‌پردازد ذهنی که در عصر باستان برای نجات ما از هزاران خطری که در کمین‌مان بود راهی جز القای اضطراب نداشت تا برای خود چاره‌ای بیندیشیم و امروز پس از گذشت سالیان متمادی، ذهن ما همان ذهن است. ذهنی که دنیا را متحول کرده و خاستگاه میلیون‌ها نوآوری شده که زندگی بشر را از نو سامان داده‌اند اما خودش همان ذهن باستانی است با این تفاوت که اکنون عوامل ایجاد کننده اضطراب چندین برابر شده‌اند و ذهن هنوز هم با مضطرب کردن ما در راستای دفاع از خود‌مان، به همان کارکردهای پیشین ادامه می‌دهد. CFT به ما کمک می‌کند که شیوه‌های پیشین مغز کهنه‌مان شامل خود-انتقادی، خود-سرزنش‌گری و قضاوت را کنار بگذاریم و نسبت به خود و دیگران شفقت و مهر بورزیم تا بدین وسیله بتوانیم در مسیر رسیدن به رؤیای دیرینه بشر که همان آرامش روان است گام برداریم.

 

آخرین اخبار