کارگاه آنلاین :

سلامت و امنیت مواد غذایی 

محورهای کارگاه :

1-سلامت محصولات کشاورزی و ایمنی مواد غذایی

2-عوارض ناشی از سوء مصرف داروهای نیروزا و مکمل های ورزشی بر سلامت .


 

آخرین اخبار