مدرس :

خانم نسرین نازیی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

به مناسبت هفته سلامت روان کارگاه آموزشی خود مراقبتی در دوران دانشجویی در فضای اسکای روم مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه رازی در مورخ پنج شنبه 21مهرماه 1400 از ساعت 19 تا 21 با حضور 50 نفر از دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه در مورد ضرورت به کارگیری اصول خودمراقبتی و نقش آن در ارتقاء سلامت روان در دوران دانشجویی صحبت شد. در پایان این کارگاه دانشجویان با مدرس کارگاه به بحث و گفت و گو پرداختند. خانم نازیی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس کارگاه ضمن پاسخگویی به سئوالات دانشجویان به معرفی کتاب و فیلم های آموزشی برای یادگیری و تمرین مهارت خود مراقبتی توسط دانشجویان  پرداختند.

آخرین اخبار