کارگاه آموزشی با موضوع  اختلالات خواب با شرکت 220 نفر از کارکنان دانشگاه در روز سه شنبه 20 مهرماه 1400  از ساعت 11 تا 13 با پیشنهاد و نظارت مرکز مشاوره دانشجویی و با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی به صورت الکترونیکی برگزار گردید.

مدرس این کارگاه آقای دکتر علی زکی یی دارای پسا دکتری اختلالات خواب از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود که در طول کارگاه در مورد کیفیت خواب مفید و نقش آن در پیشرفت شغلی و زندگی و ارتقاء سلامت روان صحبت کردند و در مورد نشانه های اختلال خواب و راهکارهای ساده داشتن خواب مفید صحبت کردند. در پایان  کارگاه  شرکت کنندگان امکان پرسش و پاسخ را با مدرس کارگاه داشتند. 

آخرین اخبار