ترس و اضطراب موجب کاهش عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی فرد می شود.
 این بروشور به روشهایی اشاره می کند که افراد قادر باشند بر ترس و اضطراب خود غلبه نمایند.

۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰)
 روز جهانی سلامت روان
 با شعار سلامت روان برای همه: بیایید آن را به واقعیت تبدیل کنیم.

🔺 دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
🔺 مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

جهت دانلود به صورت PDF کلیک کنید 

آخرین اخبار