19635
(مختص دانشجویان روزانه غیربومی دانشگاه رازی)

اطلاعیه نحوه ثبت درخواست اسکان در خوابگاه و انتخاب هم اتاقی جهت نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 


شناسه : 4043865

آخرین اخبار