13302

دعوت به همكاری از بين خانم های غير هيات علمی دانشگاه جهت خوابگاه‌های دانشجويی دختران

       معاونت دانشجويي دانشگاه از بين همكاران خانم در غالب اضافه كار از ساعت 15 بعدازظهر الي 7:30 صبح روز بعد جهت انجام وظايف  مسئول شب در خوابگاه‌هاي خواهران دعوت به همكاري مي‌كند. لذا همكاران محترمي كه قصد همكاري را دارند لطفاطي نامه‌ي درخواست خود را از طريق اتوماسيون به مديريت دانشجويي ارسال نمايند و شماره تلفن  34274519083 اموردانشجويي پاسخگوي سوالات شما همكاران محترم مي باشند.

            نحوه همكاري

        1- همكاران محترم مي بايست زمان حضور خود را براي روزه هاي مشخص هفته و در ماه اعلام نمايند.

        2- مدت زمان حضور اعلام شده در بند 1 اضافه كار محسوب شده و با اضافه كاري احتمالي شخص در روزهاي ديگر در محل كار اصلي منافاتي ندارد.

        3- شخص داوطلب همكاري مي بايست در زمان حضور در خوابگاه مسئوليت نظارت، حضور و غياب و پيگيري مسائل خوابگاه را بر عهده داشته و در ساعت 7:30 روز بعد طي گزارشي خوابگاه را تحويل مسئول روز نمايد.

                                                                                                                                                                  حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه


شناسه : 4524034

آخرین اخبار