معرفی معاونت دانشجویی
حوزه معاونت دانشجویی یکی از فعال ­ترین حوزه­ ها در سطح دانشگاه است. این معاونت، مسئولیت برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی دانشگاه از جمله: امور رفاهی (اسکان، تغذیه و رفاه)، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در این راستا را در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزیابی بر اجرای آنها را بر عهده دارد.
این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله مدیریت‌های تابعه خود یعنی اداره کل امور دانشجویی، اداره امور خوابگاه‌ها، اداره تغذیه، اداره تربیت بدنی، اداره بهداشت و درمان و مرکز مشاوره دانشجویی به انجام می‌رساند. افزون بر این، دبیرخانه کمیته انضباطی و دبیرخانه کمیسیون موارد خاص (داخلی و استانی) نیز در این حوزه قرار دارد.

معاون دانشجویی


دکتر محسن سعیدی
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
شماره تماس: 34274519-083
شماره فاکس:34277608-083
پست الکترونیکی: msaeidi [at] razi.ac.ir


شرح وظایف:
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین ­نامه های مربوطه.
برنامه ­ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان موسسه رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه
همسو نمودن فعالیت­های مرکز و مدیریت­های حوزه معاونت دانشجویی در راستای سیاست­های دانشگاه، صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا.
نظارت بر کلیه فعالیت­ها و اقدامات واحدهای مختلف امور دانشجویی، هماهنگی بین آن­ها، تقسیم کار، تبیین برنامه ­ها و نیز حصول اطمینان از حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه.
نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان و همکاری با این شورا در راستای حل مشکلات و پیگیری امور رفاهی دانشجویان
زمینه­ سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.
انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

 

مدیر امور دانشجویی


دکتر لطیف پورکریمی
دانشیار گروه ریاضی
شماره تماس: 34274519-083
شماره فاکس:34277608-083
پست الکترونیکی:l.pourkarimi {at} razi.ac.ir

 

 

 


 

شرح وظایف:
نظارت بر کلیه فعالیت­های اداره تغذیه دانشگاه (برنامه غذایی دانشگاه، امور پیمانکاران، ....).
نظارت بر کلیه فعالیت­های اداره امور خوابگاه­ها (فرآیند سکونت دانشجویان، تجهیزات و تأسیسات خوابگاهی، بهداشت خوابگاه­ها، کارکنان خوابگاه­ها، تعمیرات خوابگاه­ها و.....).
نظارت بر کلیه فعالیت­های اداره رفاه دانشجویی دانشگاه ( پیگیری امور وام، امور مربوط به بیمه درمانی
و حوادث دانشجویان، انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل و....).
رسیدگی به مشکلات دانشجویان در حیطه مسائل دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح و در صورت لزوم تشکیل جلسه با دانشجویان و سایر دست اندرکان در جهت حل و فصل آنها.
همکاری و ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجویان کشور و نیز سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع در جهت اجرای دستورالعمل­ها و نیز پیگیری مسائل رفاهی دانشجویان.
نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان و همکاری با این شورا در راستای حل مشکلات و پیگیری امور رفاهی دانشجویان.
انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و رییس دانشگاه

معاون مدیر امور دانشجویی

مجید کریمی
شماره تماس:34277997-083
شماره فاکس:34277608-083
پست الکترونیک: majidkarimi5681 [at] gmail.com

شرح وظایف:
نظارت بر انجام فعالیت واحدهای تابعه (اداره امور خوابگاه­ها، اداره تغذیه، اداره رفاه) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف.
کمک به برنامه­ ریزی و پشتیبانی در اجرای برنامه ­های ادارات تابعه.
انجام سایر امور محوله ازسوی مدیر امور دانشجویی و معاون دانشجویی.

مسئول دفتر امور دانشجویی

کیوان امیری
شماره تماس: 34274519-083
شماره فاکس: 34277608-083

مسئول حسابداری امور دانشجویی

مهدی سالکی قره خوی
شماره تماس: 34277990-083