نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد های پذیرش خوابگاه ها

 

 

مسئول پذیرش خوابگاه ها(خواهران)

پروانه شاهمرادی

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳

 

 

 

 

مسئول پذیرش خوابگاه ها(برادران)

سهراب درویشی

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳