نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون مدیر امور دانشجویی

 

 

 

مجید کریمی

شماره تماس:34277997-083

شماره فاکس:34277608-083

پست الکترونیک: majidkarimi5681@gmail.com

 

 

 

شرح وظایف

-  نظارت بر عملکرد ادارات تابعه حوزه دانشجویی

- برنامه ریزی جهت عملکرد بهتر ادارات تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه ها

- پیگیری امور مربوط به حوزه دانشجویی