نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات کارکنان اداره رفاه

 

 

 

رییس اداره رفاه دانشجویی

مهندس فیروز صوفی

شماره تماس:  34277889-083

پست الکترونیک:Sofey132razi@yahoo.com

 

 

 

 

کارشناس دانشکده علوم ، شیمی، تربیت بدنی و دامپزشکی

منوچهر مرادی نیکنام

شماره تماس: 34274517-083

 

 

 

 

 

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی

زینب فلاحی

شماره تماس: 34274517-083

 

 

 

 

 

کارشناس دانشکده کشاورزی، فنی و مهندسی

محمدرضا درداب

شماره تماس: 34274517-083

پست الکترونیک: khakshal@gmail.com