نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیتهای شورای صنفی دانشجویان

فعالیتهای شورای صنفی دانشجویان


شورای صنفی دانشجویان


شورای صنفی دانشجویان نهادی دانشجویی است که به‌منظور مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و پیگیری امور صنفی، رفاهی و آموزشی دانشجویان. بارزترین مشخصه این شورا؛ ارائه خواست و نظر دانشجویان بر نحوه مدیریت و ساماندهی دانشگاه است.


اطلاعات مرتبط با شورای صنفی دانشجویان در سال 98

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

تعداد جلسات

شورای مرکزی

0

دانشکده­ها

0

خوابگاه­ها

0

     2

    مصوبات

شرح 

-

 

نحوه انتخاب به اعضاء شورای صنفی در آیین نامه مرتبط با این موضوع ذکر شده است.