نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه، برنامه ریزی،نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی(تغذیه،خوابگاه ،وام ،بیمه ،مراکز خدماتی ،سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و...)، ورزشی، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی(هیات علمی و کارمندان) و سایر ماموریتهای برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق 5 واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار ار تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید.
 

وظایف کلی:

 • انجام امور مربوط به ارائه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی(وام، تغذیه، خوابگاه، بیمه، احداث مراکز فرهنگی، و ... )و سایر اقضار دانشگاهی بنا بر اقتضاء
 • انجام امور مربوط به ارائه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی و سایر اقشار دانشگاهی
 • انجام امور مربوط در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره و سایر اقضار دانشگاهی
 • انجام امور مربوط به ارائه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی در ابعاد رفاهی ، ورزشی، درمانی و آموزشی
 • نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا
 • حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی و تاکید و اهتمام جدی بر اجرای اصول سیسته های چشم انداز 20 ساله نظام ،قانون برنامه پنجم توسعه  و قانون هدفمندی یارانه ها در بخش خدمات رسانی به دانشجویان که جزء سیاستهای اصلی سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت متبوع است.
 • نظارت بر واحدهای تایعه (مدیریت های امور دانشجویی - امور خوابگاهها - تربیت بدنی - اداره بهداشت و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • برون سپاری خدمات رفاهی، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها
 • افزایش سطح رضایتمندی اقشار محترم دانشگاه (اساتید، دانشجویان و کارمندان) با ارائه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها
 • برنامه ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی از طریق مدیریت تربیت بدنی،اداره بهداشت و امور خوابگاهها و تعامل و همکاری با سایر واحدها
 • دبیر کمیسیون موارد خاص(با رویکرد حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه ها، اهتمام جدی به اجتناب از اطاله فرایند آموزشی و آسیب شناسی علل ورود پرونده دانشجویان به کمیسیون)
 • عضویت در شورای دانشگاه
 • عضویت در شورای فرهنگی
 • عضویت در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • عضویت در کمیته انضباطی دانشجویان
 • انجام ماموریت های محوله از سوی رییس یا هیات رئیسه دانشگاه