تمامی اطلاعیه های مربوط به کارنامه سلامت(جسم و روان) و تست تندرستی و مشاوره ورزشی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمامی اطلاعیه های مربوط به کارنامه سلامت(جسم و روان) و تست تندرستی و مشاوره ورزشی

 

- اطلاعیه شماره 1

- نحوه ثبت نام

- نحوه تکمیل فرم سلامت روان

- نحوه تکمیل فرم سلامت جسم

- برنامه زمانبندی برای انجام تست تندرستی و مشاوره ورزشی

-نحوه انجام تست تندرستی و مشاوره ورزشی بطور کامل در اطلاعیه شماره 1 که در بالا آمده است، موجود می باشد.