نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مداخله در بحران با کودکان

با توجه به وقوع زلزله اخیر کرمانشاه (یکشنبه 21 آبان ماه 1396)، و نیاز به مداخلات روانی -اجتماعی و  اعزام مشاوران و روانشناسان به منطقه زلزله زده جهت مرور پروتکل های مداخلات روانی با کودکان منطقه زلزله زده، کارگاهی با عنوان مداخله در بحران با کودکان در روز جمعه 26 آبان ماه 96 ساعت 9 تا 12 با حضور 63 نفر از روانشناسان و مشاورین و تدریس خانم دکتر خادمی عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی در سالن کنفرانس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی برگزار گردید. شرکت کنندگان ضمن بهره مندی از محتوای آموزشی کارگاه قرار شد که شرکت کنندگان براساس برنامه زمانی که توسط مرکز مشاوره دانشگاه و سازمان نظام تنظیم گردیده است جهت ارایه مداخلات روانی به منطقه اعزام شوند.