اخبار

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان - اسفند سال ۱۳۹۷
مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان - اسفند سال ۱۳۹۷
برنامه مسابقات دانشجویان پسر برنامه مسابقات دانشجویان دختر
بیست‌وهفتمین شماره ماهنامه خبری-تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) منتشر شد
بیست‌وهفتمین شماره ماهنامه خبری-تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) منتشر شد
بیست‌وهفتمین شماره ماهنامه خبری-تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) منتشر شد. جهت دریافت فایل ماهنامه کلیک کنید.
آرشیو خبرها