اخبار

دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس
دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس
لیست و آدرس سراهای (خوابگاه) دانشجویی خودگردان دارای مجوز فعالیت در شهر کرمانشاه
لیست و آدرس سراهای (خوابگاه) دانشجویی خودگردان دارای مجوز فعالیت در شهر کرمانشاه
ردیف نام خوابگاه درجه ظرفیت کل آدرس دختران 1 پونک 2 2 88 کرمانشاه - بلوار طاق بستان - بریدگی مراد حاصل - کوی 125- پلاک 54 2 ...
نحوه ثبت نام در سامانه صندوق رفاه دانشجویی و پرداخت اجاره بها سرای دانشجویی ( خوابگاه)
نحوه ثبت نام در سامانه صندوق رفاه دانشجویی و پرداخت اجاره بها سرای دانشجویی ( خوابگاه)

آموزشها به صورت تصویری و مرحله به مرحله می باشد.

 

 

آرشیو خبرها