اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه خوابگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه خوابگاه

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

به منظور برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی شهریه خوابگاه، توصیه می گردد در اسرع وقت به مراکز تعیین شده در خوابگاه ها (فایل پیوست) مراجعه و نسبت به پرداخت اینترنتی شهریه اقدام نمایند.

 

- مراکز مستقر در خوابگاه ها جهت پرداخت الکترونیکی شهریه خوابگاه