اطلاعیه شماره 8 انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 8 انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

 

-اعلام لیست نهایی داوطلبان شورای صنفی دانشجویان دانشگاه رازی سال 1397