اطلاعیه استخر شنا - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه استخر شنا

قابل توجه کلیه همکاران و دانشجویان
استخر دانشگاه جهت تعویض آب و بازسازی از تاریخ ۹۶/۶/۲۵ تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.