اسامی دانشجویان دختر ورودی 97 (کارشناسی ارشد)، واجد شرایط اخذ سرای دانشجویی (خوابگاه) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی دانشجویان دختر ورودی 97 (کارشناسی ارشد)، واجد شرایط اخذ سرای دانشجویی (خوابگاه)

اسامی دانشجویان دختر ورودی 97 (کارشناسی ارشد)، واجد شرایط اخذ سرای دانشجویی (خوابگاه) جهت سال تحصیلی 98-97

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام خوابگاه

1

احسانی

فاطمه

کوثر 

2

اسکانی

سلمه

کوثر 

3

اکبرپور

حدیث

شهید بهشتی

4

البرزی

حسنی

کوثر 

5

امینی سرتشنیزی

فاطمه

کوثر 

6

ایدی زاده

سارا

کوثر 

7

آب برین

نوشین

کوثر 

8

آزادمنش

لیلا

کوثر 

9

آقاجری

الهه

کوثر 

10

آقائی

نگین

کوثر 

11

بابایی

شکوفه

کوثر 

12

باجلان

نرگس

کوثر 

13

بازانی

گلاویژ

کوثر 

14

بازوند

کلثوم

کوثر 

15

بخشی زاده کلوچه

زیبا

کوثر 

16

بذرافشان

بهنوش

کوثر 

17

بشیری گودرزی

مریم

کوثر 

18

بکرنژاد

لیدا

کوثر 

19

بهرامی

رویا

کوثر 

20

بهزادی

هایده

کوثر 

21

پرندوش

فاطمه

کوثر 

22

پرنون

راحیل

حضرت زینب (س)

23

پورکرمی

فاطمه

کوثر 

24

تقی پور

خدیجه

حضرت زینب (س)

25

توان

سپیده

شهید بهشتی

26

تیموری

نسترن

کوثر 

27

جلیلی

عاطفه

کوثر 

28

چراغی زیدعلی

شرمین

کوثر 

29

حاتمی زرنه

فضیله

کوثر 

30

حیدری

غزال

شهید بهشتی

31

حیدری

مهسا

کوثر 

32

خدادادی جوکار

فرناز

شهید بهشتی

33

خورانی محمدی

سمیه

شهید بهشتی

34

خوش سودا

حدیث

کوثر 

35

خونساری

راضیه

شهید بهشتی

36

دارائی

فاطمه

کوثر 

37

دهنوی

زهرا

حضرت زینب (س)

38

دوستانی

بهاره

شهید بهشتی

39

دوستی کن کبود

حمیرا

شهید بهشتی

40

راژ

گوهر

شهید بهشتی

41

رشنو

حدیث

کوثر 

42

رشیدی ایل ذوله

رضیه

کوثر 

43

رشیدی فرد

سپیده

کوثر 

44

رشیدیان

فرزانه

شهید بهشتی

45

رضایی تزنگی

میهن دخت

کوثر 

46

رنجبر

راضیه

کوثر 

47

رنجبر

مهتاب

کوثر 

48

زند بابا رئیسی

زهرا

کوثر 

49

زنگارکی فراهانی

معصومه

کوثر 

50

ساکی

راضیه

شهید بهشتی

51

سرخه

منا

کوثر 

52

سلطانی

فاطمه

شهید بهشتی

53

شادی

الهه

کوثر 

54

شرفی

ناهید

شهید بهشتی

55

شریف پوردلاوری

شقایق

کوثر 

56

شعبانی

طاهره

کوثر 

57

شفیقی

ناهید

کوثر 

58

صالحی

مریم

کوثر 

59

صمدی

شیرین

کوثر 

60

صوفی زاده

بهاره

حضرت زینب (س)

61

ضیائی

زهرا

شهید بهشتی

62

عزیزی

هانیه

کوثر 

63

عسگری ینگجه

مهسا

شهید مفتح

64

عطایی چراغ

زهرا

کوثر 

65

عطائی

حدیث

کوثر 

66

علی آبادایلامی

ناهید

کوثر 

67

غلامی

فائزه

کوثر 

68

فدائی ده چشمه

پری

کوثر 

69

فرخیان

سمیه

حضرت زینب (س)

70

قارلقی

مریم

شهید بهشتی

71

قاسمی

الهام

کوثر 

72

قربانی کیا

شکوفه

کوثر 

73

قنبری

زهرا

شهید بهشتی

74

قنبری

رضوان

کوثر 

75

قوی جزیره

پریسا

کوثر 

76

قیصریان

فرانک

کوثر 

77

کارخانه

آرزو

حضرت زینب (س)

78

کاکایی

مریم

حضرت زینب (س)

79

کریمی

هژین

شهید بهشتی

80

کریمی

حبیبه

کوثر 

81

کریمی

مریم

کوثر 

82

کیانی

فاطمه

کوثر 

83

کیانی

شکوفه

کوثر 

84

کیانی فرد

پریسا

کوثر 

85

کیانی فرد

پریسا

کوثر 

86

گرابیگی

افسانه

کوثر 

87

لطفی خواه

معصومه

کوثر 

88

لک

مریم

کوثر 

89

محمدی

شکوفه

حضرت زینب (س)

90

محمدی

سمیه

کوثر 

91

محمدی میرحصاری

پروانه

حضرت زینب (س)

92

محمودوند

فاطمه

کوثر 

93

مرادپور

سارا

کوثر 

94

مرادی

نادیه

کوثر 

95

مرادی پور

ناهید

کوثر 

96

مرادی فرد

روژین

شهید بهشتی

97

مرآتی فشی

زینب

کوثر 

98

مسرت بخش

طهورا

کوثر 

99

معروفی

شفق

شهید بهشتی

100

ملکی

حدیث

کوثر 

101

منصوری

ژاله

کوثر 

102

منصوری جلیلیان

حدیث

شهید بهشتی

103

مهدیان

زهرا

شهید بهشتی

104

مهدیان

ساغر

کوثر 

105

موسوی نیا

زهراسادات

کوثر 

106

مولوی وردنجانی

سمانه

کوثر 

107

میرصاحب

سوما

شهید بهشتی

108

نجفی

مهناز

شهید بهشتی

109

نجفی

فاطمه

کوثر 

110

نجفی

نساء

کوثر 

111

نصیری

فاطمه

کوثر 

112

نظامی

سیما

کوثر 

113

نعمتی

حمیرا

کوثر 

114

نقشبندی

سیده تارا

کوثر 

115

نوروزی

شراره

کوثر 

116

نوری

مریم

کوثر 

117

نیازی

ماریا

کوثر 

118

همایونی

مریم

کوثر 

119

واحد

الناز

کوثر 

120

والی زاده معجزی

پگاه

کوثر 

121

وفابخش

شقایق

کوثر 

122

یاوری

زینب

شهید بهشتی

123

یوسفی نژاد

یسرا

کوثر