معرفی و شرح وظایف اداره تغذیه

 

اداره تغذیه یکی از زیر مجموعه های اداره کل مدیریت دانشجویان است و زیر نظر مستقیم مدیر کل دانشجویی فعالیت می نماید. بدین معنی که کلیه تصمیم گیریها، قوانین و مقررات و نحوه ارائه خدمات از این طریق مدیریت و به اداره امور تغذیه ابلاغ می گردد. اهم فعالیت این اداره سرویس دهی تغذیه ای در سه نوبت صبحانه ، ناهار و شام به عموم دانشجویان دانشگاه است.
اداره تغذیه دانشگاه بر این باور است که نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیکی است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد. احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور می کند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند. تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد وبه تندرستی عمر می انجامد، بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی نیز می گردد. با توجه به اهمیت نقش تغذیه در فرآیند سلامتی، اداره تغذیه به عنوان تامین کننده اصلی نیازهای تغذیه ای دانشجویی در دانشگاه شناخته می شود.

 

 

 

رئیس اداره تغذیه

محمدجواد حیاتی

شماره تماس: 34271768-083

پست الکترونیک:mj.hayati@razi.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس تغذیه

مریم علیون

شماره تماس:34280938-083 (09188592518)

پست الکترونیک:m.aliun@razi.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف اداره تغذیه

برنامه ریزی لازم جهت پخت و پز غذا تحت نظارت مدیرکل دانشجویی، حضور در جلسات مربوطه، کنترل بر عملکرد کمی و کیفی پیمانکار، نظرسنجی از دانشجویان جهت جلب رضایت بیشتر، محاسبه و گزارش آمار غذای پخته و مصرف شده، و کنترل سیستم اتوماسیون در رزرو غذا.

 

معرفی سلف سرویس ها

  • سلف سرویس مرکزی پسران با ظرفیت پخت 1500 پرس در هر وعده
  • سلف سروس پردیس دختران با ظرفیت پخت 1200 پرس در هر وعده
  • سلف سرویس دانشکده علوم اجتماعی با ظرفیت پخت 700 پرس در هر وعده
  • سلف سرویس دانشکده کشاورزی با ظرفیت پخت 700 پرس در هر وعده

 

  •  مقررات و نحوه تهیه غذا توسط دانشجو
  1.  دریافت کارت: همزمان با ثبت نام کارت دانشجویی هوشمند به دانشجو تحویل می گردد که این کارت چندمنظوره بوده و فعال کردن بخش تغذیه آن توسط اتوماسیون تغذیه انجام می شود.
  2.  افزایش اعتبار با واریز مبلغ به کارت .
  3.  ذخیره غذا از طریق اتوماسیون تا ۴۸ ساعت قبل از هروعده.