معرفی اداره بهداشت و درمان 
اداره بهداشت ودرمان دانشگاه رازی از سال 1374 شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر به عنوان تنها متولی امور بهداشتی ودرمانی درسطح دانشگاه، ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.
فعالیت های این اداره با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جامعه دانشگاهی و درراستای ترویج فرهنگ پیشگیری واقدام برای درمان بهنگام برای جلوگیری از بروز و شیوع همه گیری ها در سطح دانشگاه می باشد. نظار ت بر بهداشت وایمنی اماکن دانشگاه از جمله دانشکده ها، اماکن ورزشی، خوابگاه ها، سلف سرویس ها، بوفه ها، آزمایشگاه ها و کارگاه ها و... با هدف پیشگیری ازبروز و شیوع بیماری ها وکنترل حوادث در محیط های دا
نشگاهی از جمله فعالیت های این اداره می باشد. اداره بهداشت و درمان دانشگاه رازی با هماهنگی دفتر مشاوره وسلامت وزارت علوم وهمکاری با دانشگاه علوم پزشکی، مجری سیاستهای بهداشتی ملی واستانی درسطح دانشگاه میباشد. همچنین درمسابقات ورزشی وآزمونهای سراسری برگزارشده درسطح دانشگاه حضورفعال دارد.
این مرکز در حال حاضر به عنوان دبیرخانه منطقه 5 مراکزبهداشت و درمان دانشگاههای کشورانتخاب گردیده است.
مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه همه روزه به جز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل درساعات اداری فعال می باشد و همکاران محترم ودانشجویان عزیزمی توانند ازخدمات این مرکز بهره مند گردنند.

1) ویزیت بیماران توسط پزشک
پس از پذیرش و ثبت مشخصات در دفتر مراجعه بیماران،بیمار جهت معاینه نزد پزشک فرستاده می شود و پس از بررسی و معاینات لازم در صورت نیاز به خدمات پرستاری به واحد اورژانس ارجاع می گردد.
2) خدمات پرستاری
شامل تزریقات، پانسمان، سرم تراپی و نوار قلب می باشد.
3) خدمات اورژانس
شامل امدادرسانی به بیماران اورژانسی یا آسیب دیدگان ازحوادث در سطح دانشگاه می باشد که طی تماس تلفنی با مرکز بهداشت، آمبولانس به محل موردنظر اعزام می گردد و اقدامات اولیه اورژانس به عمل می آید.

فرآیند خدمات اورژانس
1-تماس با مرکز بهداشت مبنی بر وجود بیمار بدحال
2- اطلاع به آمبولانس جهت اعزام به محل با هماهنگی پزشک
3-اعزام به محل ،انجام معاینه واقدامات اولیه
4- انتقال بیمار توسط آمبولانس به مرکز بهداشت دانشگاه و در صورت نیاز به خدمات درمانی مجهزتر با صلاحدید پزشک مرکز،بیمار توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل می گردد.
4) طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود

متقاضی( دانشجوی جدیدالورود)فرم کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید را در پورتال سازمان امور دانشجویان تکمیل و ثبت نموده و پس از دریافت کد پیگیری و خروجی نتیجه تست و معرفی نامه به آموزش، خارج از سیستم به اداره بهداشت و درمان دانشگاه مربوطه مراجعه می کند و سپس کارنامه سلامت تکمیل شده توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بررسی می شود.بررسی ها شامل ارزیابی های اولیه( اندازه گیری قد، وزن، فشار خون )و بینایی سنجی می باشد .
 
سپس در موارد خاص ارجاع به پزشک برای معاینات پزشکی ودر نهایت در صورت لزومارجاعات تخصصی صورت می گیرد.

5) تایید گواهی پزشکی
الف) بررسی گواهی استعلاجی کارکنان
همکاران محترم برای تایید گواهی استعلاجی، مدارک پزشکی خود را به امور اداری دانشگاه ارائه داده ، و این مدارک جهت اعلام نظر از طریق اتوماسیون اداری به پزشک معتمد دانشگاه اارسال می شود.
ب) گواهی پزشکی دانشجویان درایام امتحانات(حذف پزشکی)
با توجه به اینکه بیماری دانشجویان در زمان امتحانات سبب بروز مشکلاتی از جمله عدم حضور در جلسه امتحان می گردد، ضروری است دانشجویان عزیز در زمان امتحانات نکات زیر را مدنظر داشته باشند:
1)مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در ساعات اداری بجز پنج شنبه و روزهای تعطیل با بکارگیری کلیه امکانات پزشکی وکادر درمانی فعال می باشد.دانشجویان بهتر است درطی این ساعات جهت درمان بیماری خود به این مرکز مراجعه نمایند.
2)درصورتی که دانشجو نتواند به مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه نماید، لازم است شخصا دراولین فرصت به همراه گواهی استعلاجی وتمام مدارک پزشکی و فرم درخواست حذف پزشکی که ازدانشکده دریافت می کند به این مرکز مراجعه نماید تا امکان بررسی دقیق تر توسط پزشک معتمد دانشگاه جهت تایید بیماری وجود داشته باشد.
3) درصورتب ستری دربیمارستان دراولین فرصت بعدازترخیص، مدارک پزشکی،برگ پذیرش وخلاصه پرونده ممهور به مهر بیمارستان و برگ حذف پزشکی دانشکده را شخصا جهت بررسی توسط پزشک معتمدبه مرکزبهداشت ودرمان دانشگاه ارائه نمایند.
4) گواهی استعلاجی ضرورتا نمی تواند دلیلی برای عدم شرکت در امتحان باشد. دربسیاری ازمواردبیماربا مراجعه به پزشک ودرمان بیماری خود می تواند در امتحان شرکت نماید. به همین جهت در دست داشتن گواهی پزشکی به منزله تائید آن نبوده و پزشک معتمد با درنظرگرفتن دلایل پزشکی به بررسی آنها می پردازد.
ج) گواهی پزشکی مربوط به معافیت های پزشکی درس تربیت بدنی
دانشجویانی که به دلایل پزشکی نمی توانند دربخشی ازفعالیت های ورزشی درس تربیت بدنی مشارکت نمایند، لازم است درابتدای ترم با دردست داشتن گواهی پزشک معالج ومدارک پزشکی جهت بررسی ودریافت نظر پزشک معتمد به مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه مراجعه نمایند.
د) بررسی گواهی سلامت تیم های دانشجویی شرکت کننده درمسابقات ورزشی که با ارائه معرفی نامه ازمدیریت محترم تربیت بدنی صورت می پذیرد.

در ضمن معاونت آموزشی دانشگاه در هر نیم سال تحصیلی  با تعامل با اداره بهداشت شرایط خاص حذف پزشکی را به اطلاع دانشجویان می رساند .

6)خدمات بهداشتی

کنترل و نظارت بر سلامت مواد غذایی و آب آشامیدنی
نظارت برسلامت کارکنان مراکز تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی
نظا رت بر بهداشت اماکن عمومی اعم ازخوابگاه،سلف سرویس وبوفه ها
کنترل حشرات و جوندگان موذی با اولویت بهسازی
تهیه و تدوین بروشورهای آموزشی مرتبط با مسائل بهداشتی
بازدید،شناسایی،اندازه گیری ،ارزیابی وکنترل عوامل زیان آور درمحیط آزمایشگاهها،کارگاهها وسایر اماکن دانشگاه
بررسی علل حوادث درمحیط کار و آموزش
ارایه راهکار جهت پیشگیری از وقوع احتمالی حوادث
ارائه راهکار در جهت بهبود سیستم ایمنی در زمینه های حریق ،الکتریسته ،آلاینده های شیمیایی ومیکروبی
رسیدگی به شکایات بهداشتی و موارد ارجاع شده

رئیس اداره بهداشت و درمان و پزشک معتمد دانشگاه 
...
شرح وظایف
- نظارت بر حسن اجرای خدمات بهداشتی و درمانی
- ویزیت بیماران و در صورت لزوم ارجاع و پیگیری موارد اورژانسی
- بررسی گواهی های مربوط به مرخصیاستعلاجی کارکنان و اعضاء هیئت علمی
- بررسی گواهی های مربوط بهحذف پزشکی دانشجویان
- بررسی وضعیت سلامت و صدور گواهی سلامت دانشجویان شرکت کننده در تیم های ورزشی دانشگاه
- بررسی پرونده های کمیسیون موارد خاص از نظر پزشکی


پزشک درمانگاه 
دکتر نرگس السادات یاسینی
شماره تماس: 34274611-083
پست الکترونیک: nrg_ysn [at] YAHOO.COM

کارشناس بهداشت 
سمیرا محمدی
شماره تماس: 34274611-083
پست الکترونیک: SAMIRA_622860 [at] YAHOO.COM

مسئول دفتر 
نسرین بستامی
شماره تماس:34274611-083
پست الکترونیک: O.NSRIN1376 [at] YAHOO.COM

مسئول اورژانس 
حشمت الله کریمی
شماره تماس:34274611-083
پست الکترونیک: h.karimi [at] razi.ac.ir