فرم ها و آیین نامه های اداره خوابگاه ها

 

اطلاعیه ها

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

اطلاعیه اعلام انصراف از اسکان در خوابگاه

 

اطلاعیه آخرین مهلت پرداخت شهریه خوابگاه

 

اسکان دانشجویان سنوات گذشته و نوبت دوم (شبانه)  

بخشنامه ها و آیین نامه ها

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

آیین نامه خوابگاه های دانشجویی متاهلی

 

 

 

فرم ها و فایل های آموزشی

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

فرم درخواست استفاده از خوابگاه متاهلی