معرفی و شرح وظایف دبیر شورای انضباطی دانشجویان

 

 

 

دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان

 عارفه حیدریان

شماره تماس: 34280939-083

 

 

 

شرح وظایف

- دریافت شکایات و گزارش پیرامون خطا یا تخلف دانشجویان از قسمت های مختلف دانشگاه و رسیدگی به این پرونده ها تا رسیدن به نتیجه نهایی.

 - پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد.