معرفی و شرح وظایف اداره خوابگاه ها

 

اداره خوابگاه های دانشگاه یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که انجام برنامه ریزی برای «اسکان» و«سکونت» دانشجویان غیربومی را برعهده دارد. و اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه های دانشگاه را به عهده دارد، از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات «نحوه اسکان» و «نحوه سکونت» دانشجویان خوابگاهی براساس «مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم گردیده این اداره نیز سیاست‌های کلی و چارچوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه‌های خود می‌داند.

 

 

سرپرست و مسئول اداره خوابگاه ها

حبیب الله زمانی

شماره تماس: 34277994-083

پست الکترونیک: h.zamani@razi.ac.ir

 

 

 

مسئول پذیرش خوابگاه ها(خواهران)

پروانه شاهمرادی

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳

 

 

 

 

مسئول پذیرش خوابگاه ها(برادران)

سهراب درویشی

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۱۸-۰۸۳