فرم ها و آیین نامه های اداره خوابگاه ها

 

اطلاعیه ها

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

اطلاعیه استفاده از خوابگاه در نیمسال دوم ( شبانه و سنواتی)

اطلاعیه انصراف از اسکان در خوابگاه

اطلاعیه آخرین مهلت پرداخت شهریه خوابگاه

بخشنامه ها و آیین نامه ها

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

بخشنامه ابلاغ نرخنامه شهریه خوابگاه ها در سال تحصیلی 96-97

نرخنامه خوابگاه های متاهلی دانشجویی در سال تحصیلی 96-97

نرخنامه خوابگاه های مجردی دانشجویی در سال تحصیلی 96-97

فرم ها و فایل های آموزشی

عنوان

دانلود بر اساس نوع فایل

فرم کلی درخواست خوابگاه دانشجویان